Doprava

Orientačná mapa.

Cesta autom

Smer od Popradu
Do Vily Altwaldorf i Rekreačného domu v Starej Lesnej sa z Popradu dostanete autom smer Kežmarok a vo Veľkej Lomnici (8 km od Popradu) odbočíte doľava cez železničné priecestie. Na konci obce Veľká Lomnica je vľavo odbočka na Starú Lesnú (3 km). Naša ubytovacie zariadenia sa nachádzajú na konci obytnej časti obce Stará Lesná, kde je nevyhnutné odbočiť doľava. Odbočka s prudkým klesaním sa nachádza približne na úrovni samostatne stojacej bytovky, resp. zastávky SAD. Následne treba odbočiť do druhej ulice vpravo a po asi 30 m uvidíte po ľavej strane Rekreačný dom a Vilu Altwaldorf (pri reštaurácii Koliba).
Smer od Starého Smokovca, resp. Tatranskej Lomnice
Z tatranskej magistrály je potrebné odbočiť cez železničné priecestia vľavo smer Stará Lesná (1 km). V hornej časti obce je hotelová časť a do našich ubytovacích zariadení sa dostanete po hlavnej ceste smerom na začiatok obytnej časti obce (asi 1,5 km), kde je nevyhnutné odbočiť doprava. Odbočka s prudkým klesaním sa nachádza približne na úrovni samostatne stojacej bytovky, resp. tesne za zastávkou SAD. Následne treba odbočiť do druhej ulice vpravo a po asi 30 m uvidíte po ľavej strane Rekreačný dom a Vilu Altwaldorf (pri reštaurácii Koliba).

Cesta autobusom

Z Popradu využite autobusovú linku do Tatranskej Lomnice a následne z Tatranskej Lomnice do Starej Lesnej (linka smer Kežmarok). Vystúpte na zastávke Stará Lesná – bytovky.

Navigácia: GPS N 49.1389, E 20.2990

Cesta vlakom

Dopravu zabezpečujú Tatranské elektrické železnice. Je potrebné cestovať najprv do Starého Smokovca, tu prestúpiť a následne cestovať smer Tatranská Lomnica. Vystúpite na zastávke Stará Lesná, kde Vás môžeme vyzdvihnúť autom alebo sa do našich ubytovacích zariadení prejdete asi 3 km romantickým chodníkom po lese.

Dopravné spojenie:

Tatranská Lomnica AS – Stará Lesná – Veľká Lomnica – Poprad AS
Kežmarok AS – Huncovce – Veľká Lomnica – Stará Lesná – Tatranská Lomnica AS
Tatranská Lomnica AS – Stará Lesná – Veľká Lomnica – Huncovce – Kežmarok AS