Aktivity Mesto Levoča

Ilustračný obrázok
Už vstup do Levoče a pohľad na jeho obrovské námestie nás ubezpečuje o tom, že sme v meste, ktoré malo v stredoveku európsky význam.

Kostol sv. Jakuba a radnica

Uprostred námestia stojí farský kostol sv. Jakuba – s najvyšším gotickým oltárom na svete, ktorý je dielom Majstra Pavla z Levoče. Ďalšou významnou stavbou je radnica, ktorá slúžila ako správne a súdne centrum. Pred ňou sa nachádza stredoveký pranier pre ženy - klietka hanby.